מועדונית " בית ישראל" לנוער חרדי

"בית הצייר" פועל במגזר החרדי בשיתוף עם מנהל קהילתי אשכולות

העמותה מלווה ומממנת ממקורות עצמיים את מועדונית  בית ישראל ומכשירה את מייסד המועדונית הרב יזדי שמעון להפעלת המועדונית ולהכרתה כמסגרת טיפולית חינוכית . העמותה מעניקה שירותים טיפוליים, תמיכה , עובדים מקצועיים, התקשרות מול גורמי הרווחה ומשרדים ממשלתיים. 

כיום ישנם 15 נערים המגיעים באופן עצמאי אשר חלקם מופנים על ידי לשכות הרווחה. 

הנערים חסרי מערכת חינוכית פורמלית,  המועדונית  פועלת בשלב הראשון להקניית לימודים בסיסיים ותפעל בשילובם של הנערים במסגרת מתאימה על צורכיהם ובמניעת שוטטות ומצבי סיכון .

חזון

  • מערכת פעילות פנאי שתקדם תהליכים לצמצום ומניעת התנהגויות מסוכנות.
  • הקניית דרכי פעולה ייחודיות לעבודה עם נערים בסיכון  הכוללים: אסטרטגיות הוראה, שימוש באמצעים ממוחשבים ליצירת מעקב ובקרה , בניית אסטרטגיות ליצירת קשר אישי ופיתוח דיאלוג -מדריך- חונך-נער.
  • השמת דגש  על הקניית מרחב טיפולי הנותן מענה לצרכי הנער  עם הגורמים הטיפוליים האחראים עליו בקהילה.

מטרות המועדונית בכללותה

  1. מתן מענה  ומניעת שוטטות.
  2. העשרה והרחבת עולמם הפנימי של הנערים ע"י פעילויות מגוונות.
  3. טיפול- הרחבת הטיפולים הניתנים לנערים במסגרת הקהילה. מתן כלים להתמודדות אישית, משפחתית וחברתית.
  4. הרחבה והעמקה של הקשרים של הנערים עם הקהילה באמצעות תיווך.
  5. חיזוק מיומנויות למידה והעצמת התחום הפדגוגי.
  6. הנאה.

עם הפנים לקהילה

תהליכים חינוכיים מתרחשים לא רק בין כותלי המועדונית, חלק גדול משעות ההתחנכות נעשה דווקא מחוץ המועדונית. יצירת קשר עם כלל גורמים המשפעים על העשייה החינוכית תסייע בהשלמת החינוך ושילובו של התלמיד באופן נורמטיבי בחזרה בקהילה.

ראיית הקהילה כאתר למידה והתנסותה תהפוך את הלמידה לרלוונטית יותר, ותסלול את דרכו של הנער להשתלבות בתוכה. לאור זאת, שמנו לעצמנו כמטרה לקיום מגוון רחב של שותפויות עם הקהילה הסובבת באופן דו כיווני. ניתן לראות כי מטרה זו מיושמת הלכה למעשה במספר פרויקטים אותם מקיים במועדונית בית ישראל 

התנדבות בקהילה – מטרת התוכנית להפוך את המעורבות וההתנדבות כאורח חיים. התוכנית תתחלק לפן הקבוצתי  ובפן האישי. כל נער יבחר מקום התנדבות קבוע :

מטרות

לקדם הפנמת ערכים ונורמות ההולמים אורח חיים בחברה, להכשיר לאזרחות פעילה בקהילה ובחברה.

לעודד יוזמה ,התנדבות ותרומה לקהילה ,לחנך לנטילת אחריות במילוי משימות ותפקידים חברתיים.

לחנך לצדק חברתי המושתת על כבוד האדם ועל מימוש זכויותיו.