כ"ט בנובמבר 15, ירושלים

02-5660129

המשתלה

יחד עם הנערים מכינים שתילים וצמחים, פרחים וסקולנטים. משקים, מטפחים ומוכרים.הטיפול בגינון כולל  מספר מטרות:

פיתוח מיומנות חברתיות ויחסים ביאישיים.

הגברת הדימוי העצמי והביטחון העצמי ע"י הצלחות שלו בטיפול, בגידול ובדאגה לצמח.

תחושת שליטה בסביבה (לקיחת אחריות על הצמח והטיפול הקבוע בו).

פיתוח מיומנויות טרום תעסוקתיות/ כמו עבודה לפי הוראות, עבודה בצוות, התמדה וקבלת משוב.

קשר לאדמה, ערך שייכות למקום, לאדמה, לצמח שלי.